Functional Analyst

Functional Analyst

Schaarbeek

Verantwoordelijk voor de functionele analyse van alle applicaties beheerd binnen het team, ondersteund door developers, architect en scrum master.
Reach and connect to many. Engage with the individual.
Jill Neuhard


Context :

Het maintenance team van het domein Ledenbeheer/Verzekerbaarheid beheert de oudere applicaties van het domein op CosMos, de webservices, Sync en VTIM. De applicaties worden gebruikt om alle administratieve en legale gegevens van de leden te registreren en te ontsluiten naar de andere domeinen, alsook de bepaling van het recht van een lid. Applicaties zijn geschreven in cobol en java en javascript. We evolueren nu ook naar applicaties in lowcode.
10-koppig, zelforganiserend team (analyst, developers, product owner, scrum master)
Nauwe samenwerking tussen business & ICT in een Agile modus.
Werken in sprints van 10 werkdagen (donderdag tot donderdag).
Dagelijkse standup om status van de taken toe te lichten aan het team.
Tweewekelijkse sprint review en inzet op continue verbetering van de werkwijze van het team
Pro-activiteit, autonomie, team spirit en verantwoordelijkheidszin zijn belangrijk
Werklocatie is Schaarbeek (Brussel) in een tweetalig team (Nl en FR)
Ervaring in Scrum, agile analysis en ITIL processen
Kennis van SQL, UML en BPM

Inzet :

Correcte registratie van ledengegevens, berekening van het recht en ontsluiten van de data is noodzakelijk voor het functioneren van alle andere departementen binnen CM. Dat heeft een rechtstreeks groot effect op de tevredenheid van de leden, de samenwerking met externe partners, de efficiëntie van de frontoffice en het werkbudget van CM

Verantwoordelijkheden :

Verantwoordelijk voor de functionele analyse van alle applicaties beheerd binnen het team, ondersteund door developers, architect en scrum master


Taken en deliverables :

Analyseren requirements en rules van change requests voor de verschillende applicaties binnen het domein
Opstellen van specificaties voor de applicaties
Analyse en opvolging van incidenten en alerts in samenwerking met de developers
Functionele testen van de geïmplementeerde oplossingen schrijven en uitvoeren
Aanleveren van data-extracties en functionele informatie aan business en andere IT departementen

De stappen van ons wervingsproces

  1. Application
  2. Business Phone Interview
  3. Face to Face interview
  4. Offer

Team Digitals Career

Jill Neuhard

Managing Partner