BA / Business Architect

BA / Business Architect

BA / Business architect voor het programma Service center prijs.

Gevraagde senioriteit is 5 tot 10j, tewerkstelling is in Halle. Contract van 6m met mogelijkheid tot verlenging. De opdracht zal een lange duur kennen want het programma loopt tot 2021.

Het Service Center Prijs helpt de klant en de andere retail commerces van de bedrijven binnen de Group. dagdagelijks hun prijsstrategie realiseren. De processen en systemen die de werking van het Service Center Prijs ondersteunen moeten dus zeker future proof zijn. Daartoe loopt het programma Service Center Prijs 4.0, kortweg SCP4.0.
Binnen SCP4.0 dringt de tijd. In een cadans van vaste tijdboxes moeten releases van projecten gedefinieerd en gerealiseerd worden.
Als business architect help je het Service Center Prijs om hun strategie en requirements om te zetten naar een architectuur op het vlak van services, processen en informatie. Dat doe je voor concrete projecten en programma releases, en binnen het kader van de enterprise architectuur, de programma architectuur en de randvoorwaarden van SCP4.0.
Time is leading en dus focus je op het minimaal leefbaar product en creëer je daar mee draagvlak voor.

Gevraagde skills:
 • Je beheert business analyse technieken die je in staat stellen om:
 • Business context en motivatie te modelleren
 • De gewenste business oplossing vanuit een helikopterperspectief te modelleren, dit in termen van business services, business processen, business componenten, business informatie, business organisatie en business infrastructuur.
 • Je hebt ervaring met repository based modelling tools (liefst Mega).
 • Je hebt affiniteit met IT
 • Kennis van het Archimate architectuur raamwerk is een pluspunt.
Nodige competenties:
 • In staat om complexe zaken te structureren.
 • De capaciteit om vanuit een helikopterperspectief problemen, processen en projecten op te splitsen in samenstellende delen, de onderliggende verbanden op een systematische manier te analyseren
 • Complexe architectuur kunnen toelichten en de toegevoegde waarde via heldere argumentatie aantonen en draagvlak creëren.
 • In staat zijn om een architectuur pragmatisch te benaderen door het vinden van een gezonde balans tussen de kost/benefit realiteit en een ideale architectuur.
 • Zelfstandig
 • Teamplayer
 • Doel-en resultaatsgericht
 • Vaste cadans van opleveringen binnen timebox
 • Zich snel kunnen inwerken
 • Stevig in de de schoenen staan
 • Om bij business mee draagvlak te creëren voor het minimale leefbare product opdat programma mijlpalen gerealiseerd kunnen worden.
 • Talenkennis: NL/EN
Opdracht en taken:
 • Je vormt je een goed beeld van de business context en je bent in staat om het kader dat vanuit een programma context meegegeven wordt snel te begrijpen.
 • Je brengt op basis van dit kader de gewenste business oplossing vanuit een helikopterperspectief in kaart, dit in termen van business services, business processen, business componenten, business informatie, business organisatie en business infrastructuur.
 • Je modelleert deze elementen van de business oplossing op een manier dat je enerzijds het overzicht bewaakt, maar anderzijds voldoende detail hebt om impacten en conflicten in kaart te brengen.
 • Je ondersteunt de Project Manager in de inrichting van het projectwerk door de werkpakketten en hun onderlinge afhankelijkheden expliciet te maken, zodat het werkvolume en de nodige resources voor het realiseren van de business oplossing accurater geschat en georganiseerd kan worden.
 • Je levert bij de start van een project vanuit de project business architectuur inhoud een kapstok aan het projectteam. Aan de Solution IT Architect zodat hij een IT oplossing kan uitwerken die in lijn is met de gekozen business oplossing; aan de Process Designers en System Requirements Analisten zodat zij de gekozen business oplossing kunnen detailleren in termen van werkmethodes en functionele/niet-functionele systeem requirements.
 • Je waakt over de consistentie en toepassing van de gekozen business oplossing door regelmatig af te stemmen met de project teamleden tijdens de uitvoering van het project.
 • Je rapporteert conflicten met de Project Business Architectuur inhoud en levert input aan, zodat er een keuze gemaakt kan worden: ofwel past het project zich aan ofwel staan we de afwijking van de Project Business Architectuur inhoud toe.

De stappen van ons wervingsproces

 1. Application
 2. Business Phone Interview
 3. Face to Face interview
 4. Offer

Comma People team

Isabeau Brans

HR intern

Elise D'haeseleer

Creative strategist

Jill Neuhard

Managing Partner