Zo helpt de overheid jou als freelancer tijdens de Coronacrisis.

10 apr 2020

Niet enkel onze gezondheidszorg wordt geconfronteerd met de viruscrisis, los van de vele te betreuren doden heeft het virus ook een economische impact waarvan de schaal tot op heden maar moeilijk in te schatten valt.  

 

Na de ingrijpende maatregelen die de Belgische overheid nam om de gevolgen van het virus voor de bevolking zoveel als mogelijk in te perken, werden ook economische steunmaatregelen aangekondigd. Vraag is op welke steunmaatregelen jij als freelancer kan rekenen en waar je deze kan aanvragen? Hieronder sommen we de belangrijkste op, maar we houden je vanzelfsprekend ook op de hoogte wanneer er nieuwe steunmechanismes worden ingesteld of er aan de huidige gecommuniceerde regels wijzigingen worden aangebracht.  

 

Aanvraag tot vermindering van sociale bijdragen.  

 

Heb je omwille van het Coronavirus minder inkomsten? Dan kan je vragen om een vermindering van je sociale bijdragen. De berekeningsbasis van je sociale bijdragen is gestoeld op je inkomensniveau. Door het teruglopen van je inkomsten kan je ervoor kiezen je sociale bijdragen te laten verminderen. Let op je moet wel kunnen aantonen dat je gevolgen ondervindt van het Coronavirus en dat je geschatte beroepsinkomen zich onder een van de wettelijke drempels bevindt.  

 

Deze maatregel is van kracht voor zowel zelfstandigen in hoofd -als bijberoep. Het is aangeraden contact op te nemen met je sociale verzekeringsfonds. Neem een kijkje op hun website, want de manier om deze aanpassing aan te vragen is sterk afhankelijk van bij welk sociaal verzekeringsfonds je bent aangesloten.   

 

Uitstel van betaling van sociale bijdragen  

 

Deze maatregel laat je toe aanspraak te maken op uitstel van betaling van de sociale bijdragen en regularisatiebijdragen. Het gaat hierbij specifiek om: 

 

  • Betalingsuitstel van 1 jaar voor de voorlopige sociale bijdragen van de eerste twee kwartalen van 2020 

  • Een uitstel van betaling van de regularisatiebijdragen die normaliter voor of op 31 maart 2020 zouden betaald moeten worden.  

 

Om dit uitstel te kunnen bekomen moet je de aanvraag indienen voor 15 juni 2020. Het uitstel aanvragen doe je door een mail te zenden naar je sociaal verzekeringsfonds. Zorg er zeker voor dat je in je mail duidelijk maakt welk uitstel je aanvraagt en maak vermelding van je bedrijfsgegevens om een vlotte afhandeling mogelijk te maken. Zowel als zelfstandige in hoofdberoep als in bijberoep kan je deze steunmaatregel aanvragen.  

 

Vrijstelling van betaling sociale bijdragen  

 

Deze regeling is er uitsluitend voor zelfstandigen in hoofdberoep. Stel dat het Coronavirus jou als zelfstandige in financiĆ«le moeilijkheden brengt dan kan je aanspraak maken op een vrijstelling van betaling van sociale bedragen. Een vrijstelling kan aangevraagd worden voor de eerste twee kwartalen van 2020. De afsluitdatum voor de aanvraag is 15 juni 2020. Hou er rekening mee dat voor de kwartalen dat je vrijstelling vraagt, je geen pensioenrechten opbouwt.   

 

De aanvraag kan je indienen via de website van de Federale overheid, www.socialsecurity.be of je neemt contact op met je sociaal verzekeringsfonds. Op heel wat websites van de sociale verzekeringspartners vind je formulieren die je zowel offline als online kan invullen en inleveren.  

 

Overbruggingsrecht 

 

Moet je als zelfstandig je activiteiten verplicht onderbreken dan kan je beroep doen op het crisisoverbruggingsrecht. Waar het overbruggingsrecht je een vervangingsinkomen biedt in het geval dat je je professionele activiteiten voor minstens een maand moet stopzetten of onderbreken treedt het crisisoverbruggingsrecht sneller in werking.  

 

Vanaf het moment dat je 7 opeenvolgende kalenderdagen je activiteiten moet stopzetten kan je aanspraak maken op een maandloon. Het maandloon komt neer op 1291,69 euro of 1614,10 als je minstens een gezinslid ten laste hebt. Ook het overbrugginsrecht moet worden aangevraagd bij je sociale verzekeringsfonds. Surf naar de website van jouw fonds en daar kan je de nodige documenten terugvinden.  

 

Arbeidsongeschiktheidsuitkering 

 

Stel dat je zelf wordt getroffen door het Coronavirus, dan heb je recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het ziekenfonds waarbij je bent aangesloten. Let op, deze uitkering kan enkel in werking treden wanneer je minstens 8 dagen arbeidsongeschikt bent.  

 

Om van je ziekenfonds een uitkering te krijgen heb je een ondertekend getuigschrift van arbeidsongeschiktheid van je arts nodig. Ga op consultatie (dat kan fysiek of telefonisch) en bezorg het document daarna aan je ziekenfonds. Let op: dit document zend je per post toe, aangezien het ziekenfonds nood heeft aan de postdatum op je brief. Sommige ziekenfondsen accepteren ook een bewijs via mail, maar steek nooit de documenten rechtsreeks in de brievenbus want dan is er geen bewijs van tijdstip van aflevering.   

 

Als Digitals begrijpen we dat dit geen evidente periode is voor freelancers. We wensen je dan ook vanzelfsprekend het beste toe, zowel qua gezondheid als qua workload. Draag zorg voor jezelf en voor de mensen om je heen. Blijf zoveel als mogelijk binnen, werk van thuis uit en pas goed op jezelf. We zien je graag snel en in volle gezondheid terug.