Tien praktische tips bij het onderhandelen.

10 aug 2020
In deze blog geven we je graag tien praktische tips mee die jouw helpen je onderhandeling skills aan te scherpen.
 
  1. Voorbereiding is key
 
Start nooit een onderhandeling zonder je goed voor te bereiden. Schrijf voor jezelf op wat je graag uit de onderhandeling wil halen. Probeer daarnaast ook te schetsen wat de andere partij graag uit de onderhandeling wil zien komen en hoe jij als partner op die behoeften kan inspelen.
 
  1. Denk aan de timing
 
Tuurlijk wil je bij een onderhandeling steeds het meeste voor jezelf uit de bespreking halen, maar blijf realistisch. Je kan vaak niet alles in een keer uit een overleg bekomen. Wanneer je van bij de start te veel druk gaat uitoefenen op de andere partij boom je mogelijk jezelf dwars. Wie geen fijn gevoel overhoudt aan een onderhandeling zal namelijk niet snel geneigd zijn terug voor je te kiezen bij een volgend project.
 
  1. Ego’s zijn voor thuis
 
Ieder van ons heeft een ego. Sommige zijn al wat meer uitgesproken dan andere, maar je ego laat je tijdens de onderhandelingen altijd thuis. Het gaat bij het onderhandelen niet om het opstrijken van de eer van een geslaagde onderhandeling. Wat echt telt is het resultaat dat bereikt werd. Je mag best trots zijn op een resultaat, maar ga daar niet mee te koop lopen, louter om je eigen ego te strelen.
 
  1. Wie luistert, weet meer
 
Onderhandelen is net zoals bij elk ander gesprek, voornamelijk luisteren. Door beter te luisteren, kom je meer te weten en kan je beter inspelen op het gesprek en de verwachtingen van de tegenpartij. Stel voldoende vragen en luister écht naar wat de andere van jullie samenwerking verwacht.
 
  1. Mik hoog
 
De beste vertrekpositie binnen een onderhandeling is er eentje waarbij je hoger inzet dan wat je er realistisch zelf wil uithalen. Start daarom steeds met een hoger voorstel dan wat je uiteindelijk in gedachten had. Hou het wel realistisch en vermijdt te allen tijde termen als ‘te nemen of te laten’, blijf steeds constructief meedenken.
 
  1. Maak compromissen mogelijk
 
Het is onrealistisch te denken dat de tegenpartij aan al jouw vragen tegemoet zal komen. Hou er dus zeker rekening mee dat je ook zal moeten inboeten en mee zal moeten denken aan en compromis. Blijf niet vasthouden aan je eigen ideeën maar maak een onderhandelingsterrein mogelijk, waarin beide partijen kunnen gaan aftasten waar de mogelijkheden liggen.
 
  1. Geef, maar verwacht ook engagement
 
Toon dat je betrokken bent en toon een duidelijk engagement aan de andere partij. Als iemand merkt dat je gemotiveerd bent om een opdracht tot een goed einde te brengen creëer je mogelijkheden en vertrouwen. Vraag ook het engagement van de andere partij om tot een goed eindresultaat te komen.
 
  1. Laat je niet beïnvloeden door problemen
 
Laat je door de andere partijen niet platwalsen onder argumenten waarom bepaalde zaken niet kunnen of ‘onmogelijk’ zijn. Deze ‘problemen’ tracht je steeds te counteren door te voorzien in oplossingen voor de argumenten die de andere aandraagt als een mogelijk ‘probleem’. 
 
  1. Blijf bij je principes
 
Er zijn een aantal basisprincipes waar jij als onderhandelaar of als freelancer voor staat. Laat deze basisprincipes nooit varen om aan een ander tegemoet te komen. Het zijn jouw grondwaarden en als je die moet opzij zetten voor een opdrachtgever of voor de andere partij, dan zitten jullie fundamenteel niet op dezelfde lijn.
 
  1. Sluit af met duidelijke afspraken
Een goed resultaat van een onderhandeling is er altijd een waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt. Daarin omvat je best een roadmap van hoe het proces zich verder zal voltrekken en wie welke taken voor zich zal nemen. Zorg ervoor dat iedereen deze afspraken ook duidelijk heeft bevestigd en jullie dus een duidelijk raamwerk hebben voor jullie samenwerking.
 
Aarzel niet om tijdens de onderhandeling de tijd te vragen om na te denken, het is beter om een correct antwoord te kunnen bieden op een vraag dan zomaar uit de losse pols voorstellen en oplossingen te gaan lanceren. Blijf tijdens elke onderhandeling rustig, empatisch en begripvol. Zo vorm je een solide ondehandelingspartner waarin de andere partij vertrouwen behoudt en waarmee hij een samenwerking wil nastreven.