Start 2020 meteen goed! Alle tips over het verlengen van je contract

05 dec 2019
Voor je gezellig rond de kersttafel verzamelt met vrienden en familie of de bubbels vlot laat vloeien voor eindejaar, is het altijd goed (en eigenlijk noodzakelijk) om even balans op te maken over het afgelopen jaar.
Hoe ging het dit jaar voor jou als freelancer? Wat waren de goede momenten, wat waren de mindere en hoe kan je ervoor zorgen dat het nieuwe jaar anders zal worden? Wat zijn de kansen die het nieuwe jaar met zich mee brengt? Vragen waar soms te weinig bij stil wordt gestaan, maar die voor een freelancer wel essentieel zijn om ervoor te zorgen dat het volgende jaar nog succesvoller wordt dan het huidige. Naast de eerdere gevoelsmatige zaken bij de reflectie over het afgelopen jaar kan je best ook even bekijken hoe het zit met de contracten die je hebt afgesloten. Heb je opdrachtovereenkomsten van een bepaalde duur? Zo ja, lopen deze dan af tijdens de eindejaar periode of heb je nog wat tijd om ze te laten vernieuwen? Word je contract stilzwijgend verlengd of is er een nieuwe overeenkomst nodig? Toch even checken voor je naar de kerstdis trekt.
 
Wanneer loopt mijn contract af? 
Hoe lang je contract duurt en wanneer het afloopt leg je altijd bij het onderschrijven van de overeenkomst vast. Gaat het om een tijdelijke opdracht dan kan je een goed tijdskader scheppen wanneer de opdracht zijn einde zal nemen. Heb je een contract van onbepaalde duur, dan kan een van beide partijen steeds beslissen het contract stop te zetten mits de opzeggingstermijn van het contract wordt gerespecteerd. Werk je daarentegen met contracten die een bepaalde termijn behelzen dan is het belangrijk om de datum waarop het contract moet worden vernieuwd goed in de gaten te houden. Werk je bijvoorbeeld met een jaar -of een driejaren contract voor een opdrachtgever dan bestaat de kans dat deze afloopt rond de eindejaarsperiode en er dus een nieuw contract moet worden opgemaakt.
 
Waar moet je opletten bij het vernieuwen van je contract?
Ben je als freelancer tevreden met de huidige regeling en is je opdrachtgever van hetzelfde idee, dan kan je erop aansturen om de huidige samenwerking aan te houden zonder al te veel zaken in het contract te wijzigen. Toch is een vernieuwing van het contract ook een uitgelezen kans voor jou als freelancer om de balans op te maken. Ben je nog steeds tevreden met de spelregels die jij en je opdrachtgever eerder hebben vastgelegd? Neem de tijd om een analyse voor jezelf te maken. Blijf je werken voor dezelfde fee of wil je graag een nieuwe prijsovereenkomst in het contract? Heb je voldoende tijd om je projecten af te werken binnen het huidig kader of wil je graag een andere tijdsindeling? Heb je vragen of opmerkingen waar de opdrachtgever in de afgelopen periode niet helemaal duidelijk over was? Dan is de vernieuwing van je contract het uitgelezen momenten om de zaken te laten verduidelijken en ervoor te zorgen dat je nieuwe contract rekening kan houden met wat uit je persoonlijke analyse naar voren is gekomen.
 
Een vernieuwing van een contract laat vanzelfsprekend niet enkel speelruimte voor jou als freelancer, ook de opdrachtgever heeft de kans om de regels aan te passen. Hou er dus rekening mee dat het best kan dat ook van de zijde van de opdrachtgever zaken moeten worden gewijzigd in jullie overeenkomst.
 
Argumenteren, argumenteren, argumenteren
Trek bij de bespreking van de vernieuwing van het contract steeds voorbereid naar de onderhandelingstafel. Het gaat hier niet om iets kleins, een contract is jouw houvast voor de komende tijd, zorg er dus voor dat je bent ingelezen en de clausules uit het contract onder de knie hebt.
 
Zoals bij elke onderhandeling het geval kan zijn zitten jij en je opdrachtgever daarom niet van de bij de start op dezelfde golflengte. Zo willen jullie mogelijk andere zaken net in of net uit het contract. Zorg ervoor dat de keuzes die jij graag gerealiseerd wil zien in je overeenkomst goed beargumenteerd zijn. Gebruik daarvoor logische redeneringen die duidelijk te begrijpen zijn en ook de opdrachtgever kunnen laten inzien dat je met recht en reden een bepaalde aanpassing in het contract wil.
 
Laat je contract nalezen
Ben je het eens geworden over de prijs die je graag wil ontvangen voor je diensten? Staat er duidelijk vermeld op welke termijn je graag je facturen betaald wil zien? Is er een duidelijk overzicht van de zaken die je opdrachtgever graag door jou gerealiseerd wil zien? Wanneer je denkt dat je contract volledig is, laat het dan nalezen door een aantal mensen. Zo ben je zeker dat je contract aan alle juridische verplichtingen voldoet en het contract niet in strijd is met de wetgeving. Heb je een raadsman, laat deze dan het contract doornemen, maar leg het bijvoorbeeld ook neer bij je boekhouder mocht je vragen hebben die meer in zijn werkveld liggen.
 
Schoenmaker blijf bij je leest is een aloude uitspraak, maar wanneer het op het afsluiten van een contract neerkomt is de zegswijze nog steeds relevant. Jij kent het domein waarin je als freelancer actief bent als geen ander. Hetzelfde geldt voor mensen met een juridische of boekhoudkundige achtergrond.
 
Een aantal tips bij het maken of vernieuwen van een contract
  • Zorg ervoor dat er een duidelijke omschrijving is van de taken die jij als freelancer voor de opdrachtgever voor je zal nemen
  • Omschrijf duidelijk welke diensten wel en niet in de basisovereenkomst zitten, zo ben je er zeker van dat je voor uitbreiding van het takenpakket ook een gepaste vergoeding kan vragen
  • Stel duidelijk vast wanneer de overeenkomst ten einde loopt en hoe lang het contract dus geldig is
  • Leg vast hoe een contract moet worden verbroken, wat zijn de regels voor wanneer de samenwerking tot een eind zou komen
  • Laat vastleggen of het contract stilzwijgend wordt vernieuwd of niet
  • Maak een duidelijke vermelding van de prijs voor je diensten
  • Zorg ervoor dat de namen van de opdrachtgever -en nemer correct zijn omschreven, klinkt logisch, maar het gaat vaker fout dan je denkt
  • Maak een overzichtslijst van eventuele andere voordelen dan loon waar je als freelancer gebruik van kan maken of die jij als opdrachtnemer ter beschikking van de opdrachtgever ter beschikking stelt
 
Ben je niet helemaal zeker van je stuk?
Twijfel je of het contract wel helemaal correct is? Aarzel dan niet om er een derde partij bij te halen om het contract voor jou door te nemen. Zo kan jij na het kersfeest op beide oren slapen en het nieuwe jaar in alle gemoedsrust starten.
We helpen je graag verder! contacteer Youssef op youssef.afkir@digitals.career