Ken jij de nieuwe formule in de berekening van de autofiscaliteit al?

24 feb 2020
We hadden het er in onze vorige blog al over, elk nieuw jaar brengt ook nieuwe wetgeving met zich mee. De grootste wijzigingen die gepaard gaan met het nieuwe wetboek voor vennootschappen dat in werking is getreden hebben we al eerder toegelicht, maar ook wat betreft autofiscaliteit zijn er vanaf 01 januari 2020 belangrijke wijzigingen van toepassing.
 
Of je nu een grote autofanaat bent of je voertuig enkel beschouwd als het makkelijkste vervoermiddel van punt A naar B, feit is dat het bezitten van een wagen een behoorlijke kost kan blijken voor een freelancer. De wetgever stemde tijdens een zomerakkoord in 2017 in met een vernieuwde autofiscaliteit die een stevige implicatie kan hebben op het aftrekbaarheidspercentage van je wagen. De nieuwe regelgeving gaat voor de personenbelasting in vanaf 01 januari 2020, werd je wagen ingeschreven op je vennootschap dan geldt 01 januari 2021 als het startpunt voor de nieuwe fiscaliteitsberekening. Hoe de nieuwe calculatie er zal gaan uitzien, lichten we je graag verder toe.
 
Wat verandert er precies?
Er wordt vanaf 01 januari 2020 op een nieuwe manier berekend hoeveel de aftrekbaarheid van je autkosten bedragen. Waar vroeger werd gewerkt met een overzichtstabel, treedt er een formule in werking die voornamelijk gericht is op het berekenen van de CO2-uitstoot. Die zal dan gelden als de indicator voor de aftrekbaarheid van het voertuig en de daaraan verbonden kosten. In vele gevallen zal dit betekenen dat je voor heel wat wagens een stuk minder kosten van de belastingen zal kunnen aftrekken.
 
Hoe werkt de formule precies?  
Voortaan wordt het aftrekpercentage voor de wagen en de brandstofkosten als volgt berekend:
 
120% - (0,5% x brandstofcoëfficiënt* x aantal gram CO2 per km)
(Voor dieselmotoren en varianten, coëfficiënt 1,00)
(Voor voertuigen op aardgas met <12 fiscale pk geldt als norm 0,90)
(Voor alle andere voertuigen (biobrandstof, LPG, bezine, elektrische motor,… ) is het coëfficiënt 0,95)
 
Waar een aftrekbaarheidspercentage vroeger tot 120% kon bedragen voor hybride wagens, heeft de federale regering beslist dat er in het nieuwe stelsels minimaal 50% maar ook maximaal 100% aftrekbaarheid kan gelden. Wel zijn er uitzonderingen voor wagens met een CO2-uitstoot van meer dan 200 gram per km. Voertuigen die deze limiet overschreiden kennen een aftrekbaarheidspercentage van maximaal 40%.
 
Wat met hybride wagens?
De nieuwe wetgeving maakt een onderscheid tussen ‘fake’ hybrides en ‘echte’ plug-ins. Onder een ‘fake’ hybride begrijpt de wetgever een oplaadbare hybridewagen waarvan de capaciteit van de batterij kleiner is dan 0,5 kWh per 100 kg (wagengewicht) of de uitstoot groter is dan 50 gram CO2-uitstoot per km. Tot eind 2019 kende deze wagens een gunstig fiscaal voordeel. Doordat de afstand die op de batterij kan worden gereden erg kort is en er dus wordt overschakeld naar brandstof, vervalt dit fiscaal voordeel en wordt de aankoop ervan afgestraft door het laten verdwijnen van het voordeeltarief.
 
De uitstoot voor fake hybrides zal worden berekend aan de hand van een vergelijkbaar niet-hybride model. Let wel, deze regel geldt enkel voor wagens die werden aangekocht na 01 januari 2018 en dit doordat de federale overheid medio 2017 het nieuwe fiscale regime uittekende en de aankoper dus de keuze werd gelaten om te kiezen voor een volwaardige hybride wagen.
 
Wanneer treden de regels in werking?
De nieuwe fiscaliteitsregels treden in werking van 01 janauri 2020 voor de personenbelasting en dit voor elke wagen aangekocht sinds 01 januari 2018. Werd de wagen aangekocht voor 31 december 2017 dan blijft het voormalige aftrekregime van kracht.
 
Vanaf het aanslagjaar 2021 geldt de nieuwe berekeningsmethode ook voor de vennootschapsbelasting verbonden aan het belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt vanaf januari 2020 en los van wanneer de wagen werd aangekocht.
 
Wat nu?
Twijfel je erover of je wagen fiscaal aantrekbaar blijft? Neem dan zeker even contact op met je boekhouder die je graag bijstaat om te bekijken hoe opportuun het is je huidige voertuig te blijven gebruiken of eventueel te vervangen door een model dat fiscaal duurzamer kan zijn. Heb je meerdere wagens in je vennootschap hou er dan rekening mee dat voor iedere wagen apart zal moeten worden berekend hoeveel het aftrekpercentage is, dit kan de nodige administratieve druk met zich meebrengen dus start er zeker tijdig mee om onaangename verrassingen te vermijden