Je tarief bepalen als freelancer? Hoe begin je eraan?

11 nov 2020
Niets is moeilijker dan je tarief als freelancer vast te leggen. Jij weet namelijk zelf wel hoeveel moeite en tijd je steekt in een opdracht, maar is de opdrachtgever ook bereid die prijs te betalen? Je eigen tijd is immers van onschatbare waarde, maar anderzijds moet je ook competitief genoeg zijn om ervoor te zorgen dat je ook daadwerkelijk opdrachten krijgt toebedeeld. Hoe bepaal je nu je tarief? En hoe behoudt je ten allen tijde die goede life-work balance, zodat je ook van de vruchten van je werk kan genieten? Wij helpen je graag op weg met een aantal praktische en meteen inzetbare tips.

Start met te bepalen hoeveel je graag zou verdienen.
Tuurlijk wil iedereen graag een aardige cent op de bankrekening, dromen mag natuurlijk. In de praktijk blijkt het toch vaak iets moeilijker om meteen grote sommen te verdienen. Daarom is het belangrijk dat je voor jezelf een realistisch beeld schept van hoeveel je daadwerkelijk kan verdienen aan je freelancersbestaan.
Voor je start met berekenen is het belangrijk om je vaste kosten in kaart te brengen. Als freelancer heb je 3 grote van elkaar te onderscheiden uitgaveposten:
  • Beroepskosten: alle uitgaven die je moet/kan doen als freelancer. Dit zijn dus alle uitgaven waarvoor je een factuur of kassaticket kan inbrengen. Denk daarbij aan de aanschaf van zaken als een computer of wagen, maar ook het occasionele restaurantbezoek kan je ingeven als beroepskost.
  • Je bijdrage aan de sociale zekerheid: ook als freelancer draag je bij aan de sociale zekerheid en dit in ruil voor sociale bescherming bij ziekte of voor het bijeen vergaren van je pensioen.
  • Belasting: op het inkomen dat je zal verdienen zal je personenbelasting moeten betalen.
Eens je een goed zicht hebt op je vaste kosten kan je bepalen hoeveel inkomen je nodig hebt om niet enkel de kosten te dekken, maar ook een marge te kunnen nemen om jezelf te betalen. Er bestaan heel wat bruto-nettotools die je kunnen helpen bij het berekenen van wat je zou kunnen gaan verdienen.

Weet je wat je wil gaan verdienen? Stel dan je tarief vast.
Nu je zicht hebt op hoeveel omzet je moet draaien om én de vaste kosten te betalen én jezelf van een gage te kunnen voorzien kan je berekenen hoeveel je moet tarifiëren. Vertrek daarvoor van een uurtarief, deel je totale omzet door het aantal uren dat je zal moeten werken om je omzet te bereiken. Hou r wel rekening mee dat je geen robot bent en dus geen 365 dagen per jaar aan de slag kan en een dag slechts 24 uur telt.
Bij het bepalen van je uurtarief hou je best rekening met zaken als feest -en vakantiedagen, dagen die je spendeert aan opleidingen, dagen waarop je prospecteert en dus eigenlijk niet kan factureren enz…Hou in het achterhoofd dat niet elk uur dat je aan een klant spendeert een-op-een aan de klant kan worden gefactureerd, denk bijvoorbeeld maar een een kennismakingsgesprek of of de administratie bijvoorbeeld. Het gros van de freelancers komt na deze oefening uit op een aantal factureerbare uren dat tussen de 150 en 200 uur ligt. Afhankelijk van het aantal uren dat je per dag wil/kan werken natuurlijk.

Wat vraagt je concullega?
Wie van de markt komt is altijd slimmer dan hij die erheen trekt, gaat de zegswijze. Ook voor jou als freelancer geldt dat natuurlijk. Ga na hoe je concullega’s hun tarieven hebben vastgesteld. De Belgische cultuur is er niet bepaald een waar je in een eerste gesprek naar iemands loon peilt, maar er zijn voldoende tools om na te gaan hoe er in jouw sector wordt getarifieerd. Unizo brengt jaarlijks heel wat rapporten uit waar je heel wat informatie kan uithalen bijvoorbeeld.
Hou er ook rekening mee dat de sector waarin je werkt je uurtarief sterk kan beïnvloeden. Niches waarin er weinig aanbod maar veel vraag is kunnen vaak hogere tarieven hanteren. Andere bijkomende factoren zijn zaken als expertise, ervaring & het soort opdrachten die je graag wil uitvoeren. Eens je deze drie hoofdpeilers hebt kunnen samenleggen kan je jouw ideale tarief gaan vastleggen.

Wat als de klant een dagtarief of projectprijs vraagt?
De kans dat je van de meet af aan meteen je ideale uurtarief kan vragen is er niet altijd. Soms zullen opdrachtgevers je vragen om een projectprijs of dagprijs te bepalen. Afhankelijk van ieder project kan je dan gaan inschatten hoeveel tijd je aan die specifieke opdracht zal besteden en hoeveel de fee voor je opdracht zich zal verhouden tegenover je ideale uurtarief.
Geeft de opdrachtgever je bijvoorbeeld voor lange tijd werkzekerheid en dus een zekere financiële stabiliteit dan kan het positief zijn om je uurtarief wat te laten dalen. Weet je anderzijds bijvoorbeeld dat de functie die jij voor de klant zal geen vervullen een is die heel moeilijk in te vullen is, dan heb je het geluk aan je zijde en kan je een hoger uurtarief, dagatief of projectfee gaan vragen.
Er spelen heel wat factoren mee in het bepalen van je tarief, maar de basisregel blijft natuurlijk dat jij als freelancer voldoende moet kunnen verdienen om “n de kosten te dekken “n er zelf comfortabel te kunnen van leven. Indien je niet het juiste uurtarief kan vragen, dan zou dit nefaste gevolgen kunnen hebben op je privéleven en je welzijn. Bezint eer ge begint is hier dus zeker van toepassing. Heb je hulp nodig bij hoe je een tarief bepaalt of hoe jij jezelf in de markt wil zetten? Wij helpen je graag en delen je graag onze inzichten.
 
Van employer branding naar personal branding
Om zich in de ‘war for talent’ te kunnen onderscheiden hebben bedrijven zich in hun employer branding een image aangeschaft als een fijne werkplek. Zo kunnen ze getalenteerd personeel aan zich verbonden houden, maar worden ze ook aantrekkelijk voor talenten die ze graag nu of in de toekomst willen rekruteren. Employer branding is an sich geen nieuw fenomeen. Door de vlotte informatiedoorstroming van de social media kanalen kan elke potentiële werknemer of freelancer nu meer dan ooit eerst kennis maken met het bedrijf. En dat voor ze overgaan tot het daadwerkelijk stellen van een kandidatuur.
Hoe meer een bedrijf wordt gepercipieerd als een aantrekkelijke werkgever, hoe groter de kans dat een werkzoekende of potentiële freelancer zich kandidaat zal stellen voor een vacature. Meer dan ooit selecteren professionals zelf voor welke bedrijven ze al dan niet willen werken.

Waarom is jezelf merk zien zo belangrijk.
Personal branding maakt gebruik van hetzelde mechanisme. Indien je als professional of freelancer pas begint met je zoektocht naar een job op het moment dat je er een nodig hebt, dan kom je eigenlijk te laat. Zo zou het wel eens kunnen gebeuren dat je die opdracht of job niet kan binnen halen. Daarom hanteer je ook als freelancer best een langetermijnstrategie en dat door tijdig te starten met en continu te werken aan je netwerk maar ook aan je eigen merk.
Het is fout om te denken dat personal branding louter gaat om het verkopen van jezelf. Het is niet zo dat je steeds je eigen capacitieten in de verf gaat zetten in functie van een potentiële opdrachtgever of mogelijk job. In een personal branding ga je jezelf breder profileren om een beter beeld te schetsen over wie je bent en wat je kan. Een duidelijke profilering laat zien waar jij als merk voor staat en wat je kan bieden voor een mogelijk opdrachtgever. Daarbij gaat het dus niet om pure reclame, waarbij het uitsluitend gaat om het promoten van een product.

Niet louter promotie
Marketing en dus ook personal branding is meer dan promotie, je moet nadenken over je profilering, hoe je merknaam en beeld eruit gaat zien en hoe je de markt zal betreden. Kortom je moet je merk een identiteit geven, deze waakzaam in het oog houden, maar ook op een correcte manier ontplooiien.
Personal branding draait daarom rond een zekere bewustwording, zowel van jezelf als van je kunnen. Wanneer je jezelf in een professionele omgeving beschouwt als merknaam, kan je bewuster en doelgerichter bepalen wie jij bent en waarvoor je staat binnen een arbeidsomgeving. Enkel door met een consistent beeld van jezelf naar buiten te treden, kunnen anderen weten wie je bent en wat ze aan je kunnen hebben.

Je aanwezigheid op sociale media
Sociale media zijn de uitgelezen kanalen om je eigen merknaam op te construeren en actief in contact te treden met je bestaande netwerk, maar ook je netwerk verder te vergroten. Alles wat je doet op sociale media onder je merknaam moet dus goed doordaacht zijn en binnen je bredere branding passen. Hoe sterker je merk, hoe groter je waarde op de markt.
Wil je voor jezelf als freelancer dus kansen creeëren, maak dan werk van een sterk persoonlijk merk dat herkenbaar is en waar je jouw netwerk steeds mee kan laten zien wat je kan. Gebruik de sociale media daarom zeker in je communicatiemix om ervoor te zorgen dat jouw merk aan bekenheid wint en dat mensen jouw kunnen vinden en herkennen.