Een gewaarschuwd man is er in het geval van een freelancer oneindig veel waard.

28 jan 2020
Wie al eens een televisiejournaal kijkt, kent de ‘nieuwe-maandrubriek’ ongetwijfeld. Vlak voor de volgende maand aanvat wordt er in enkele soundbites en korte filmpjes netjes opgesomd wat er de komende maand staat te veranderen. Of de nieuwslezer in kwestie dan ook meteen begrijpt welke impact dat heeft voor freelancers met een vennootschap, daar hebben we het raden naar. Toegegeven, vaak kijken we ook wat verweesd naar wat de nieuwe maand brengt wat betreft nieuwigheden. Feit blijft wel dat er iedere maand nieuwe regelgeving van kracht gaat en het voor een ondernemer van belang is op de hoogte te blijven welke wetgeving er precies in werking treedt en hoe dat een mogelijk invloed heeft op jouw activiteiten.
 
Een nieuw jaar begint vaak niet enkel met een hoop goede voornemens, ieder jaar brengt ook nieuwe wetgeving met zich mee. Besluiten die werden vastgelegd in KB’s en richtlijnen treden in werking, vaak zonder dat we daar bijzonder veel informatie over hebben gekregen. Enige argwaan als ondernemer is je vast niet onbekend, maar toch is het van belang op de hoogte te zijn welke impact een ministerieel besluit precies op jouw dagelijkse werking kan hebben.
 
Positief starten
We starten alvast met het goede nieuws. Door de aanslepende regeringsvorming op federaal niveau blijft de tsunami aan nieuwe regelgeving eerder beperkt. De grootste wijziging voor vennootschappen ging reeds op 1 mei 2019 van start maar voorziet tot 2024 aan inlooptijd om jou als freelancer met een vennootschap in regel te stellen. Nog niet helemaal op de hoogte van de nieuwe vennootschapswetgeving? In deze blog kan je alles terugvinden over het nieuwe wetboek omtrent vennootschappen.
 
Wel erg belangrijk om te weten is dat je op je facturen maar beter meteen meegeeft dat je bvba nu een bv is wat betreft de rechtspersoonlijkheid. Facturen die nog de term bvba dragen kunnen immers als niet rechtsgeldig worden beschouwd wanneer je voor een geschil naar de rechtbank trekt. In onze blog omtrent het nieuwe wetboek voor vennootschappen, geven we je ook duidelijk mee welke vennootschapsvormen verdwijnen en plaats maken voor nieuwe (vereenvoudigde) vennootschapswetgeving. Zeker het lezen waard dus.
 
Nieuwe autofiscaliteit
Wel helemaal nieuw dit jaar is de vernieuwde autofiscaliteit. Met het autosalon net achter de rug, is het je vast niet ontgaan dat in het kader van de verduurzaming van ons wagenpark er steeds meer alternatieve manieren van aandrijving worden gepromoot voor wagens. Ook de wetgever wil via een vernieuwde autofiscaliteit ecologie gaan belonen boven verouderde technologie├źn wat betreft aandrijving.
 
In onze volgende blog gaan we dieper in op wat de nieuwe autofiscaliteitsregelgeving kan betekenen voor jou als freelancer. In een notendop samengevat kan je vanaf 2020 niet langer 75% inbrengen als aftrekpercentage voor voertuigen in je eenmanszaak of vennootschap. Hoeveel je voor een wagen zal kunnen inbrengen hangt vanaf 01 januari 2020 af van de CO2-uitstoot formule. Meer hiervoor lichten we in detail toe in onze blog van 29 januari 2020.
 
Komt er eindelijk een apart statuut voor freelancers?
Ondanks verschillende pogingen om op Belgisch niveau het statuut van freelancers beter te beschermen is er totnogtoe geen sluitende wetgeving rond de materie geformuleerd. Hoewel er in 2018 stappen werden gezet om freelancers beter te beschermen door de gezag relatie tussen opdrachtgever en dienstverlener beter te formuleren bij het opmaken van een samenwerkingscontract, blijft het wachten op een apart freelancestatuut.
 
In voortrekkerslanden als Nederland is gebleken dat een apart statuut voor freelancers weinig zoden aan de dijk heeft gebracht en veeleer voor kafkaiaanse toestanden dan oplossingen heeft gezorgd. Mede daardoor werd er op Belgisch niveau gekozen voor een tussenoplossing die via een beter omschreven onafhankelijkheidsclausule tussen opdrachtgever en dienstverlener zou moeten katalyseren dat de grijze zone wat betreft schijnzelfstandigheid zou verdwijnen.
 
Tot op heden is het effect van die wetgeving eerder beperk te noemen. Toch gaan er steeds meer stemmen op om freelancers een apart statuut te bezorgen waarin er wordt voorzien in een betere bescherming. Ook de nieuw aangestelde Europese Commissie heeft naar eigen zeggen een strijdpunt gemaakt van een verbeterd statuut voor freelancers die al dan niet werken onder een vennootschapsvorm.
 
Wil je meer weten over nieuwe regelgeving en de impact ervan voor jou als freelancer? Hou zeker onze blog in de gaten, we geven je graag alle informatie mee. Twijfel je nog? Wil je meer weten, aarzel dan niet even je boekhouder te raadplegen maar weet ook gerust dat wij bij Digitals je graag bijstaan met raad & daad.