Ben jij al klaar voor 2023?

22 sep 2019
Het vennootschapsrecht is een stuk eenvoudiger geworden
Het mag on-Belgisch klinken, maar het vennootschapsrecht is een stuk eenvoudiger geworden dan voordien. Zo worden het aantal vennootschapsvormen sterk gereduceerd en is er vanaf nu sprake van vier basisvennootschapsvormen, namelijk:
 
  • de besloten vennootschap
  • de naamloze vennootschap
  • de coöperatieve vennootschap
  • de maatschap
 
De enige vorm zonder rechtspersoonlijkheid is de maatschap, hierop zijn echter twee uitzonderingen namelijk de vof en de commanditaire vennootschap. Deze blijven bestaan als een specifieke vorm van een maatschap die wel rechtspersoonlijkheid hebben. Naast deze vormen blijven een aantal minder bekende vennootschapsvormen (EESV, SE & SCE) bestaan die hun oorsprong vinden in Europese wetgeving en dus niet zomaar door de nieuwe Belgische wetgeving kunnen worden vervangen.
 
Door de vereenvoudiging verdwijnen huidige vennootschapsvormen als de bvba, evba, stille venootschap, enz… de nieuwe regels zorgen er namelijk voor dat deze erg specifieke vormen niet langer nodig zijn.
 
Flexibeler dan ooit
De nieuwe vennootschapswetgeving maakt het voor ondernemers een stuk flexibeler om een vennootschap te starten. Zo was het vroeger nodig om met minstens twee personen een nv of bvba op te starten, vanaf 1 mei volstaat het voor beide vormen om een oprichtende rechtspersoon te hebben. Waar vroeger voor een raad van bestuur bij een nv steeds drie bestuurders nodig waren, is onder de nieuwe wetgeving slechts één bestuurder voldoende.
 
Waarschijnlijk de meest ingrijpende wijziging is dat er voor een bv niet langer een startkapitaal van 18550 euro moet worden voorzien. Wel wordt er nog een toereikend startvermogen gevraagd, maar hoeveel dit dan minimum moet zijn is niet langer bepaald door de wet.
 
Facelift naar een moderner vennootschapsrecht
Met het nieuwe wetboek stapt het vennootschapsrecht ook de 21ste eeuw binnen. De modernisering uit zich voornamelijk op vlak van communicatie en voor vennootschappen die internationaal actief zijn. Zo kunnen vennootschappen vanaf nu een e-mailadres laten registreren voor hun officiële briefwisseling en moet niet langer alles per post verlopen.
 
Ook de bepaling van de nationaliteit van de vennootschap werd aangepast. Voor 1 mei 2019 was de maatschappelijk zetel niet de bepalende factor voor het bepalen van de nationaliteit van de vennootschap. Vanaf heden is het wel de locatie van de statutaire zetel die beslissend is onder welk nationaal vennootschapsrecht de vennootschap wordt berecht.
 
Implicaties voor bestaande vennootschapsvormen
Wie na 1 mei 2019 een vennootschap opricht valt automatisch onder het nieuwe stelsel. Voor reeds bestaande vennootschappen gaat de wetgeving pas vanaf 1 januari 2020. Vanaf die datum krijgt iedere vennootschap nog 4 jaar de tijd om zich om de statuten aan te passen of zich om te vormen naar een andere vennootschapsvorm, mocht de huidige niet langer bestaan onder de nieuwe wetgeving. Bedrijven die niet nog iets hebben ondernemen, worden na 1 januari 2024 automatisch omgezet.
 
Heb je zelf een vennootschap dan kan je er best voor zorgen dat je statuten worden aangepast naar die vorm die het meest voordelig voor je is. Wil je een eigen vennootschap starten, dan is de rompslomp een stuk verminderd en kan je sneller en transparanter kiezen welke vennootschapsvorm bij je past.